Hvem er vi?

Forbrukersamvirket SAMVIRK ble etablert februar 2021, og har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser i forbindelse med arrangementer i regi av Brunstad Christian Church eller Brunstad Ungdomsklubb på Oslofjord Convention Center (OCC) i Sandefjord kommune.

Her skal SAMVIRK bidra til god involvering og samordning av medlemmers interesser, samt tilrettelegge for produkter tilpasset deres ulike behov og livssituasjon, gjennom produktutvikling og mulighet for sparing i foretaket.

 SAMVIRK har mål om å være en organisasjon med aktivt kundeengasjement, høy tilfredshet og bærekraftig økonomi.

Hvem er vi?

Forbrukersamvirket SAMVIRK ble etablert februar 2021, og har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser i forbindelse med arrangementer i regi av Brunstad Christian Church eller Brunstad Ungdomsklubb på Oslofjord Convention Center (OCC) i Sandefjord kommune.

Her skal SAMVIRK bidra til god involvering og samordning av medlemmers interesser, samt tilrettelegge for produkter tilpasset deres ulike behov og livssituasjon, gjennom produktutvikling og mulighet for sparing i foretaket.

 SAMVIRK har mål om å være en organisasjon med aktivt kundeengasjement, høy tilfredshet og bærekraftig økonomi.